Поддръжка

-Подрязване и оформяне на храсти, дървета и живи плетове.

-Поддръжка на тревни площи:

  • косене
  • плевене
  • подхранване
  • аериране

-Подхранване на растения

-Плевене

-Почистване на алеи

-Прекопаване на растителността

-Подготвяне на растителността за зимен период